Vakuutukset


Yhtiön rakennuksilla on kiinteistön täysarvovakuutus. Se kattaa kiinteistön laitteesta aiheutuneen vahingon, mutta ei siis asukkaan laitteesta johtuvaa vahinkoa. Myöskään kalusteille, lattialle tai muulle omaisuudelle aiheutuvaa vahinkoa ei korvata kiinteistön vakuutuksista, ellei kyseessä ole taloyhtiön tuottamus. Esimerkiksi akvaarion tai vesisängyn rikkoutumisesta koituneet kulut peritään asukkaalta. Kulut voivat olla yli 10.000 euroa. Jos asukas joutuu muuttamaan huoneistosta esim. tulipalon vuoksi, hän maksaa siitä aiheutuneet kulut itse.

Taloyhtiö pitää erittäin suositeltavana, että jokaisella kerrostalossa asuvalla on kotivakuutus, joka täydentää yhtiön kiinteistön täysarvovakuutuksen antamaa turvaa. Vuokralaisen on hyvä ottaa oma kotivakuutus vaikka asunnon omistajalla vakuutus olisikin.

On huomattava, että taloyhtiön vakuutukseen kuuluva vastuuvakuutus ei ole tapaturmavakuutus. Mm. liukastumistapaturmissa on korvauksia saadakseen liukastujan pystyttävä osoittamaan yhtiön huolimattomuus tai velvollisuuksien laiminlyönti. Tapahtuma-ajalla, paikalla ja olosuhteilla on merkitystä yhtiön huolimattomuutta tai velvollisuuksien laiminlyöntiä arvosteltaessa. Usein paras vakuutus liukastumista vastaan on varovaisuus ja asianmukaiset jalkineet.

Kotivakuutuksen hankkiminen on helppoa. Pienellä vaivalla löytää itselleen sopivimman ja edullisimman vakuutusyhtiön.Takaisin