ASIAKASKYSELYN TULOSKOOSTE

30.08.2021

Louhelan Huollon asiakaskyselyn tulokset

Louhelan Huolto Oy teetti asiakaskyselyn 10.-20.5.2021.

Kysely toteutettiin sähköisesti, mutta asiakkailla annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperilomakkeella Louhelan Huollon toimistolla. Tätä mahdollisuutta kukaan ei kuitenkaan käyttänyt.

Vastaajajoukon muodostivat Louhelan Huollon asiakkaat: vuokralaiset, taloyhtiössä asuvat osakkaat, muualla asuvat osakkaat ja taloyhtiöiden hallituksen jäsenet.
Vastauksia saimme kiitettävät 195 kpl ja vastaukset annettiin anonyymisti.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita!

Kyselyssä arvioitiin seuraavia Louhelan Huollon osa-alueita:

  • asiointikanavien toimivuutta
  • palveluiden laatua ja kehittämiskohteita
  • toiminnan kokonaisuutta

Osa-alueet arvioitiin asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoitti erittäin tyytymätöntä ja 5 erittäin tyytyväistä.

Ohessa kooste saadusta palautteesta.


Asiointikanavat:

Asiointikanavissa tyytyväisimpiä oltiin sähköpostilla (arvio 4,3) ja puhelimella (arvio 4,1) asiointiin. Myös toimiston sijaintiin oltiin tyytyväisiä (arvio 4,0).

Paperilomakkeille ei juurikaan koettu enää tarvetta. Yrityksen Facebook-sivuja ei ollut katsonut 66,7 % vastaajista.

Toimistomme aukioloaikoihin toivottiin muutosta tai vastaavasti ajanvarausta aukioloaikojen ulkopuolelle.

Kotisivujemme kautta lähetettävään vikailmoitukseen toivottiin mahdollisuutta liittää esim. kuvia mukaan.

Lisäksi toivottiin, että tiedotteita ja ohjeita käännettäisiin myös englanniksi.


Palvelut:

Tuottamamme palvelut arvioitiin seuraavasti asteikolla 1-5:

Kiinteistönhoidon sisätyöt 4,0
Kiinteistönhoidon pihatyöt 3,9
Kiinteistönhoidon päivystystyöt iltaisin ja viikonloppuisin 3,7
Kiinteistönhoidon laatu 4,4
Isännöinnin palvelut yleisesti 4,0
Taloyhtiöiden hallitusten jäsenten arvio isännöinnin palveluista 4,3
Teknisen isännöinnin palvelut 3,9
Isännöinnin laatu 4,4
Asiakas- ja toimistopalvelut 4,1
Asiakas- ja toimistopalveluiden laatu 4,4


Toiminnan kokonaisuus:

Vastanneista noin 25 % oli sitä mieltä, että palvelukokonaisuutemme on parantunut viimeisen kahden vuoden aikana.

Noin 6 % vastanneista koki palveluidemme heikentyneen vastaavana aikana.

Kartoitimme kyselyllä myös asiakkaiden toiveita palveluidemme kehittämiseksi. Vastausten perusteella eniten toivottiin pieniä huoneistokorjauksia, pesutupaa sekä isomman jätteen hävityspalvelua.

Vähiten koettiin tarvetta asiointiavulle (esim. kaupassa käynti) ja kotisiivoukselle.

Ehdotettujen vaihtoehtojen lisäksi toivottiin mm. autojen pesumahdollisuutta, peräkärrynvuokrausta ja kuntosalia.

Saimme myös hyviä ekovinkkejä, joita pyrimme toteuttamaan tulevassa toiminnassamme.

Kyselyn perusteella Louhelan Huolto sai asteikolla 1-10 kokonaisarvosanaksi 8,2.

Saimme kyselyyn vastanneilta hyvää palautetta ja vinkkejä toimintamme kehittämiseen.

Olemme kiitollisia myös loistavista arvioinneista, joita saimme palveluistamme ja niiden laadusta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, yhdessä teidän kanssanne!

Kiittäen ja kumartaen,

Louhelan Huollon koko henkilökunta

18.04.2023LOUHELAN HUOLTO OY ON EDELLEEN ISA-AUKTORISOITU YRITYS
16.09.2022LOUHELAN HUOLLON TOIMISTO MUUTTAA
01.12.2021HUOLTOHALLIN RAKENNUSTYÖT
30.08.2021ASIAKASKYSELYN TULOSKOOSTE
23.04.2021LOUHELAN HUOLTO OY ON EDELLEEN ISA-AUKTORISOITU YRITYS
15.02.2021HUOLTOYHTIÖN UUDEN TONTIN TYÖSTÄMINEN ALKAA
02.02.2021HUOLTOYHTIÖN TOIMITILOJEN PURKAMINEN KÄYNNISTYY
10.12.2020TIEDOTE KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSISTA
01.06.2020LOUHELAN HUOLTO OY MUUTTAA
13.03.2020TIEDOTE KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSISTA

Siirry arkistoon »