Tupakointi taloyhtiössä


Ensisijaisesti tupakointiin liittyvät ongelmatilanteet on suositeltavaa ratkaista keskustelemalla ja vaikkapa osoittamalla tupakoinnille sallittu paikka kiinteistön alueelta. Laki antaa taloyhtiöille oikeuden hakea tupakointikieltoa huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan ja jopa huoneiston sisätiloihin. Kiellot määrää kunnan viranomainen taloyhtiön hakemuksesta. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoja viranomaiselta.

Viranomaiskiellon hakemisesta päätetään yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä (yli 50 % osallistujista kannattaa hakemista). Taloyhtiön hallitus voi esittää asian käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Myös yksittäinen osakas voi vaatia tupakkakiellon käsittelyä kokouksessa, osakkaan on oltava tällöin hyvissä ajoin yhteydessä hallitukseen, jotta asia ehtii kokouksen esityslistalle.

Jos yhtiökokous päättää hakea tupakointikieltoa, tehdään siitä hakemus kunnan viranomaiselle, kun yhtiökokouspäätöksen kolmen kuukauden moiteaika on kulunut umpeen. Jos kielto tulee voimaan, kieltoa valvoo kunta. Kunta voi asettaa kieltoa rikkovalle uhkasakon. Valvontaa tehdään ilmiantojen perusteella. On hyvä muistaa, että esimerkiksi parveketupakoinnin valokuvaaminen voi olla salakatselua ja siten rangaistavaa.

Tupakkakiellon hakeminen aiheuttaa taloyhtiölle kustannuksia ja viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä. Taloyhtiöissä kannattaakin tarkoin harkita viranomaiskieltojen hakemiseen ryhtymistä.Takaisin