Taloyhtiön hallinto


Louhelan kaikkien asunto-osakeyhtiöiden toimintaa säätelee asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.

Korkein päättävä elin on yhtiökokous, johon osakkeenomistajat osallistuvat. Tärkeimmät päätökset tehdään varsinaisissa yhtiökokouksissa, joita pidetään kerran vuodessa. Asioiden vaatiessa voidaan pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Vuokraoikeuden nojalla asukkaalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen vain, jos siellä käsitellään yhteisten tilojen käyttöä, niiden uusimista tai järjestyssääntöjä.

Yhtiökokousten tärkeimmät päätökset ovat hallituksen valinta, talousarviosta ja siihen sisältyvistä korjaushankkeista päättäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilintarkastajien valinta sekä vastuuvapauden myöntäminen.

Yhtiökokouksen päätöksistä ei erikseen tiedoteta osakkaille, jos päätökset ovat hallituksen esityksen mukaisia. Osakkaalla on oikeus tutustua yhtiökokouksen pöytäkirjaan huoltoyhtiön toimistossa ja saada siitä kopio maksua vastaan. Hallituksen jäsenten yhteystiedot julkaistaan porrashuoneiden ilmoitustauluilla.

Yhtiökokouksen valitsema hallitus panee täytäntöön yhtiökokouksen päätökset. Käytännössä hallitus vaikuttaa merkittävästi asumisviihtyvyyteen ja yhtiön pitkäjänteiseen toimintaan.

Hallitus valitsee isännöitsijän, joka toimii yhtiön toimitusjohtajana. Hänen tehtävänään on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastajat valitsee yhtiökokous. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hallituksen ja isännöitsijän hallinnolliset ja taloudelliset toimet sekä antaa tarkastuksestaan kertomus yhtiökokoukselle. Louhelassa taloyhtiöillä tulee olla asunto-osakeyhtiölain mukaan ns. ammattitilintarkastaja. 


Taloyhtiöissä on ns. sijoitusasuntoja eli vuokrattuja asuntoja 10 - 25 % yhtiön koko huoneistomäärästä.

Takaisin