Siivous


Taloyhtiöt ovat tehneet siivousliikkeen kanssa siivouspalvelusopimuksen. Siivousohjelma on nähtävissä ilmoitustauluilla.

Jokainen taloyhtiö voi tilata lisäsiivouksia tai jopa vaihtaa siivousliikettä välittämättä muiden yhtiöiden sopimuksista. Siivous on taloyhtiön kalleimpia menoeriä, joten taloyhtiöiden keskinäisestä yhteistyöstä on ollut etua siivouspalvelua järjestettäessä.

Suhdanteista riippumatta siivouspalvelujen saaminen on vaikeutunut työvoimapulan vuoksi. Paikkojen siistinä pysymiseen voi jokainen vaikuttaa huolehtimalla esimerkiksi jalkojen pyyhkimisestä, kotieläimistään, polkupyörien, vaunujen ja rattaiden puhdistamisesta.


Havaituista siivouspuutteista on syytä ilmoittaa huoltoyhtiön toimistoon. Ilmoituksessa on mainittava, mikä paikka on siivoamatta tai millä tavalla jälki on huonoa sekä tarkka aika. Huoltoyhtiöstä reklamoidaan edelleen siivousliikkeeseen. Tärkeintä on, että puutteista huomautetaan heti. Päivien jälkeen niiden ilmoittamisesta ei ole mitään hyötyä.

Takaisin