Ovien sulkeminen


Ovien sulkeminen on tärkeää. Sillä osaltaan estetään vieraiden kulkijoiden pääsy kellari- ym. tiloihin. Suljettujen ovien ansiosta murrosta voi kuulua ainakin jotain ääntä. Jos ovipumppu ei toimi odotetulla tavalla, asukas voi huolehtia oven kiinni kiinni käsin ja ilmoittaa viasta huoltoyhtiölle. Huoltomies tarkastaa ovien toiminnan määrävälein, mutta ilmoitus nopeuttaa korjausta.

Ovien sulkemisen lisäksi on muistettava sammuttaa valot yhteisistä tiloista poistuttaessa. Takaisin