Ovien sulkeminen


Ovien sulkeminen on tärkeää. Sillä osaltaan estetään vieraiden kulkijoiden pääsy kellari- ym. tiloihin. Suljettujen ovien ansiosta murrosta voi kuulua ainakin jotain ääntä. Jos ovipumppu ei toimi odotetulla tavalla, oven voi vetäistä kiinni käsin ja pikimmiten ilmoittaa viasta huoltoyhtiölle. Huoltomies tarkastaa ovien toiminnan määrävälein, joten ilmoitus nopeuttaa korjausta.

Ovien sulkemisen lisäksi on muistettava sammuttaa valot yhteisistä tiloista poistuttaessa. Hallituksen pyytämiä ”sulje ovi ja sammuta valot” -kilpiä on vuosien varrella asennettu satoja, mutta yhä näkee valojen palavan tarpeettomasti.

Takaisin