Ovien sulkeminen


Ovien sulkeminen on tärkeää. Sillä osaltaan estetään vieraiden kulkijoiden pääsy kellari- ym. tiloihin. Suljettujen ovien ansiosta murrosta voi kuulua ainakin jotain ääntä. Jos ovipumppu ei toimi eikä ovi sulkeudu itsestään, asukkaan tulee huolehtia oven sulkeutumisesta käsin ja ilmoittaa viasta huoltoyhtiölle. Huoltomies tarkastaa ovien toiminnan säännöllisesti, mutta ilmoitus nopeuttaa korjausta.

Ovien sulkemisen lisäksi on muistettava sammuttaa valot yhteisistä tiloista poistuttaessa. Takaisin