Osakeluetteloon merkitseminen


Taloyhtiö pitää lakisääteisesti osakeluetteloa yhtiön osakkeenomistajista. Mm. äänestäminen yhtiökokouksessa edellyttää merkintää osakeluetteloon. Osakkaan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta huoltoyhtiön toimistoon ja pyytää merkitsemään osakesiirto osakeluetteloon. Usein asiakirjojen toimittamisen huoltoyhtiön toimistoon hoitaa ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä, mutta osakkaan kannattaa varmistaa asia.

Osakeluettelomerkintään tarvitaan laskelma varainsiirtoverosta ja tosite maksusta tai todistus siitä, että ostaja on ensiasunnon oston yhteydessä vapautettu varainsiirtoveron suorittamisesta. Lisäksi tarvitaan jäljennös kauppakirjasta ja osakekirjasta, johon on merkitty siirto edelliseltä omistajalta uudelle omistajalle. Huom! Isännöitsijä ei tee siirtomerkintöjä osakekirjoihin. 

Jos osakkeet on saatu muulla tavalla, esim. testamentilla, perintönä, lahjakirjalla tms., saannosta on esitettävä tarpeelliset selvitykset.

Takaisin