Osakeluetteloon merkitseminen


Taloyhtiöiden osakeluetteloiden ylläpito on siirretty Maanmittauslaitokselle. 

Siirron jälkeen osakkeenomistajalla on 10 vuotta aikaa hakea Maanmittauslaitokselta omistamansa kohteen – esimerkiksi huoneisto- tai autopaikkaosakkeen – rekisteröintiä eli muuttaa paperinen osakekirja sähköiseen muotoon. Taloyhtiön osakeluettelon siirron jälkeen paperista osakekirjaa ei saa hävittää, vaan se liitetään rekisteröintihakemukseen. Rekisteröintihakemus ja lisätietoja löytyy Maanmittauslaitoksen kotisivuilta osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot.

Omistuksen rekisteröinnissä paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksen toimesta ja tämän jälkeen omistustiedot näkyvät sähköisenä huoneistotietojärjestelmässä.

Osakkeenomistajien isännöintitoimistolle ilmoittamat osoitetiedot yhtiökokouskutsun toimittamiseksi löytyvät osakeluettelon siirron jälkeen huoneistotietojärjestelmästä. Huoneistotietojärjestelmään siirretty osakeluettelo ei sisällä osakkeenomistajien sähköpostiosoitteita, ellei osakkeenomistaja ole sitä erikseen pyytänyt ennen osakeluettelon siirtoa. Mikäli osakkeenomistaja haluaa yhtiökokouskutsun muuhun osoitteeseen tai sähköpostitse, ilmoittaa hän uuden yhteystiedon huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen kautta. Vastuu muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta on aina osakkaalla.

Jos osakkaalla on turvakielto tai muu viranomaisen määräämä osoitteen luovutuskielto, hänen tietonsa eivät näy näillä tulosteilla. Tiedot eivät myöskään siirry Maanmittauslaitokselta isännöintijärjestelmään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osakkaan, jolla kielto on, on itse ilmoitettava tietonsa Maanmittauslaitoksen lisäksi suoraan taloyhtiölle. Isännöintitoimiston sähköistä tiedottamista varten osakkeenomistajia pyydetään jatkossakin ilmoittamaan muuttunut sähköpostiosoite myös isännöintitoimistolle.


Takaisin