Kiinteistönhoito ja korjausvastuun jakautuminen


Louhelan kiinteistöjä hoitaa kolme kiinteistönhoitajaa (huoltomiestä).

Taitavia ja motivoituneita huoltomiehiä on harvassa, joten kiitoksen sana asukkaalta hyvin hoidetusta työstä on aina paikallaan. Tämä tahtoo usein unohtua, vaikka jokainen tietää, että kiitoksella on merkitystä.

Työtilanteen salliessa huoltoyhtiö tekee myös vaativia korjaustöitä. Tällaisia töitä ovat olleet mm. saunojen ja vesivahinkojen korjaukset. Työt eivät sisälly hy-maksuun, vaan ne tehdään huoltoyhtiön osakkaana oleville taloyhtiöille omakustannushintaan.

Kiinteistöjen hoidossa osakasyhtiöitä pyritään kohtelemaan tasapuolisesti ja tehtävät hoidetaan taloyhtiöiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Ennakoivaan huoltoon on kiinnitetty huomiota tarkastamalla yhtiön tilat ja laitteet määrävälein. Yli 40 vuotta vanhat kiinteistöt vaativat ns. pienten kohteiden, kuten lukkojen, ovipumppujen, saranoiden ja venttiilien, huoltamista. Nuorempien talojen korjauslistoilla näitä kohteita on selvästi vähemmän.

Useimmat asukkaiden jättämät korjausilmoitukset koskevat vuotavia hanoja ja tukkeutuneita viemäreitä. Vioista on syytä ilmoittaa heti huoltoyhtiöön. Myös sellaisista havainnoista, että jokin ei toimi asianmukaisesti, on hyvä kertoa. Esim. viemäritukokset antavat usein merkkejä huomattavasti ennen lopullista tukkeutumista. Yhtiöjärjestys ja asunto-osakeyhtiölakikin velvoittavat viivytyksettä ilmoittamaan viasta tai puutteellisuudesta.

Vikailmoitukset tehdään kotisivuillamme kohdasta vikailmoitus. Huoltomiehet eivät ota vikailmoituksia vastaan suoraan asukkailta, vaan vikailmoitukset tehdään aina joko kotisivujemme kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Kiireellisissä ja välitöntä apua vaativissa tehtävissä kuitenkin palvellaan mahdollisimman joustavasti, olipa yhteydenottotapa mikä hyvänsä. Pienen huoltoyhtiön etu onkin joustava asioiden hoitaminen ja sijainti asuinpaikkojen keskellä.

Perusperiaate on, että osakas pitää huoneiston sisäosat kunnossa ja yhtiö hoitaa rakenteet ja laitteet. Jos asukas omalla huolimattomuudellaan aiheuttaa vian tai vahinkoa, hän on myös vastuussa siitä.

Tarkemmin korjaus- ja kunnossapitovastuusta kerrotaan Suomen Kiinteistöliiton julkaisemassa Vastuunjakotaulukossa. Sen, kuten muutakin kiinteistöalan kirjallisuutta, voi ostaa Kiinteistöliiton Kustannus Oy:stä.

Asukkaalla ei ole oikeutta tilata yhtiön laskuun korjausta ulkopuoliselta toimijalta, vaikka vian korjaaminen kuuluisikin yhtiön vastuulle. Kiireellisissä hätätapauksissa otetaan yhteyttä ensisijaisesti hätäpäivystykseen. Tulipaloissa tai vastaavissa tilanteissa käytetään yleistä hätänumeroa 112.

Takaisin