Järjestyssäännöt


Asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi on näiden sääntöjen lisäksi noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, Vantaan kaupungin järjestyssääntöjä sekä yhtiökokousten ja hallituksen tekemiä päätöksiä. Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty syksyllä 1988 yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa kaikkien noudatettaviksi.

 1. Ulko-ovet pidetään lukittuina n. klo 21.00 - 07.00.
   
 2. Hissit on tarkoitettu lähinnä henkilökuljetuksia varten. Hissien käyttöohjeita on noudatettava.
   
 3. Porras- ja muiden käytävien siisteyden ja viihtyisyyden kannalta on välttämätöntä:
  • että ulkoa tultaessa jalkineet pyyhitään
  • että portaissa liikutaan meluttomasti
  • ettei polkupyöriä kuljeteta pyöräkellareihin porraskäytävien kautta
  • ettei käytäviä vahingoiteta tai roskata
  • ettei huoneistoja tuuleteta porraskäytäviin
    
 4. Yhteisten tilojen käytössä on huomioitava seuraavaa:
  • turha oleskelu ja leikkiminen näissä tiloissa on kielletty
  • tavaraa saa säilyttää vain tähän tarkoitukseen varatuissa komeroissa
  • vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää yhteisissä tiloissa
  • urheiluvälinesuojissa saa säilyttää ainoastaan talon asukkaiden urheiluvälineitä ja lastenvaunuja
  • kulkutiet tulee pitää vapaana
  • sellaiset välineet, joita ei enää käytetä on poistettava suojista välittömästi
  • saunatiloissa on noudatettava niissä olevia ohjeita ja määräyksiä
  • tiloista poistuttaessa on valot sammutettava
    
 5. Pölyttäminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatulla alueilla arkipäivisin klo 07.00 - 20.00 välisenä aikana.
   
 6. Parvekkeen haltijan on huolehdittava:
  • ettei parvekkeella pölytetä vuodevaatteita tai mattoja
  • ettei parvekekaiteen yli näy mattoja, pyykkiä tms.
  • ettei parvekkeella käytetä ulkogrilliä
  • että mahdolliset kukkatelineet sijoitetaan parvekkeen reunan sisäpuolelle
  • ettei parvekkeita pestä juoksevalla vedellä
    
 7. Roskat ja jätteet on vietävä muovipussiin tai vastaavaan paketoituna ympäristöä likaamatta jäteaitauksessa tai -katoksessa oleviin säiliöihin, jätepaperi tai muu hyötyjäte omiin säiliöihinsä. Säiliöiden kannet on suljettava. Jätteitä ei missään tapauksessa saa laittaa viemäriin.

  Asukkaan tulee itse huolehtia tarpeettomaksi käyneiden huonekalujen, ammeiden, kodinkoneiden, korjausjätteiden tms. poiskuljettamisesta. Joulukuuset saa jättää jäteastioiden viereen.
   
 8. Ulkoalueiden turvallisuus, siisteys ja viihtyisyys edellyttävät:
  • ettei ajoneuvoilla ajeta tarpeettomasti piha-alueella
  • että asetettuja liikennemerkkejä noudatetaan
  • että pallo- ja kiekkopelien häiritsevä ja vahinkoa aiheuttava pelaaminen on kielletty
  • ettei piha- alueella säilytetä tavaraa
  • ettei nurmikoita ja istutuksia vahingoiteta
  • että lintujen ruokkiminen on sallittu ainoastaan puistoalueella
    
 9. Kotieläinten omistajien on huolehdittava:
  • ettei eläimiä missään tapauksessa päästetä käytäviin tai muihin yhteisiin tiloihin ilman valvojaa
  • etteivät eläimet pääse likaamaan pihamaata tai muita yhteisiä alueita
  • että eläimet pidetään kytkettyinä yhtiön alueella
  • ettei eläin jatkuvalla haukunnalla tai ulvonnalla häiritse ympäristöä tai talon asukkaita
    
 10. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Mopojen ja moottoripyörien säilytys ulkoiluvälinevarastossa on kielletty. Asunto- ja perävaunujen säilytys taloyhtiön alueella ei ole sallittua ilman lupaa. Vieraspysäköintipaikat on tarkoitettu vain vierailijoiden tilapäiseen pysäköintiin.

  Autotalleissa ja piha-alueella melua, haju- tai muuta ympäristöhaittaa aiheuttava korjaustoiminta on kielletty.
   
 11. Soittaminen, laulaminen, radion tai kodinkoneen käyttäminen ja muu häiritsevällä tavalla ääntä aiheuttava toiminta. esim. voimakasääninen kylpyveden laskeminen on kielletty klo 22.00 - 07.00.

  Voimakasta ääntä aiheuttava työskentely esim. porakoneella, pyörösahalla tai hakkaamalla on kielletty arkisin klo 20.00 - 07.00 ja lauantaista klo 18.00 maanantaihin klo 07.00 sekä juhlapäivinä.

  Huoneistoissa ei saa muunakaan aikana harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun sellaisen johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita.
   
 12. Ulkoantenneja ei saa asentaa, eikä yhteisiin tiloihin ja ulkoseiniin saa kiinnittää mainoskilpiä tai julisteita ilman lupaa. Saunojen ym. kello- ja säätölaitteisiin tai linjasäätöventtiileihin ei saa koskea. Ilmastointikanaviin liitettävien liesituulettimien tai kojeiden sekä muiden kiinteistölle tai asukkaille haittaa tuottavien laitteiden asentaminen on kielletty.

  Ennen huoneistossa suoritettavien suurempien muutos- tai korjaustöiden aloittamista on otettava yhteys isännöitsijään mm. vesieristysten varmistamiseksi tai lupa-asioiden selvittämiseksi.
   
 13. Kiinteistön vahingoittamisesta, ikkunoiden rikkomisesta, seinien ja maalauksen raapimisesta ym. ilkivallasta tullaan asianomaiselta perimään täysi korvaus. Erikoisesti huomautetaan, että avotulen tekeminen yleisissä tiloissa samoin kuin ulkoalueilla ja parvekkeilla on edesvastuun uhalla kielletty.
   
 14. Vahingonkorvauksia välttääkseen on vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista ilmoitettava viipymättä Louhelan Huolto OY:n toimistoon. Myös muista kiinteistössä havaituista vioista tulee ilmoittaa huoltoyhtiön toimistoon.
   
 15. Hätätilanteita varten on jokainen asukas velvollinen huolehtimaan siitä, että huoneistoon päästään ovea rikkomatta.
   
 16. Yhtiövastikkeet vesi-, sauna- ja muut maksut on suoritettava sakkokoron välttämiseksi kuukauden viidenteen (5:een) päivään mennessä taloyhtiön tilille.
   
 17. Oven avaamisesta tai avaimen lainaamisesta tulee maksaa huoltomiehelle tai huoltoyhtiölle erillinen korvaus.
   
 18. Järjestyssääntöjen rikkominen voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hoitoon oton, rangaistusvaatimuksen tai vuokrasopimuksen purkamisen.
   
 19. Taloyhtiön asukas on vastuussa myös siitä, että huoneistossa vierailevat noudattavat järjestyssääntöjä.

Takaisin