Järjestyshäiriöt ja häiriöilmoitus


Järjestyssääntöjen mukaan huoneistossa asumisesta ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä tai haittaa muille asukkaille.

Kohtuuttomana pidetystä häiriöstä ilmoitetaan kirjallisesti isännöitsijälle, joka toimittaa valituksen tarvittaessa hallituksen käsiteltäväksi. Häiriöilmoitus (pdf-lomake)

Häiriön aiheuttajalle isännöitsijä voi lähettää järjestyssäännöt, joista on alleviivattu valituksen perusteena oleva kohta. Vakavampi moite häiriön tuottamisesta on isännöitsijän kirjallinen huomautus. Merkittävin toimenpide on taloyhtiön hallituksen antama kirjallinen varoitus, joka perustuu asunto-osakeyhtiölain 8 lukuun 6 §:ään ja voi johtaa siihen, että huoneisto otetaan yhtiön hallintaan. Varoitus toimitetaan usein haastemiehen välityksellä, ja sen saaminen aloittaa juridisen prosessin. Prosessi voidaan keskeyttää, jos varoituksen saanut lopettaa häiriön aiheuttamisen.

Parhaiten asumisviihtyvyyttä vaalitaan kunnioittamalla toisen oikeuksia ja tarvittaessa keskustelemalla asiasta häiriötä aiheuttaneen naapurin kanssa.

Takaisin