Järjestyshäiriöt ja häiriöilmoitus


Järjestyssääntöjen mukaan huoneistossa asumisesta ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä tai haittaa muille asukkaille.

Kohtuuttomana pidetystä häiriöstä ilmoitetaan kirjallisesti isännöitsijälle, joka toimittaa häiriöilmoitukset taloyhtiön hallituksen käsiteltäväksi. Häiriöilmoitus (pdf-lomake)

Häiriön aiheuttajalle voidaan ensisijaisesti lähettää järjestyssäännöt, joista on alleviivattu valituksen perusteena oleva kohta. Vakavampi moite häiriön tuottamisesta on isännöitsijän kirjallinen huomautus. Merkittävin toimenpide on taloyhtiön hallituksen antama kirjallinen varoitus osakkaalle, joka perustuu asunto-osakeyhtiölain 8 lukuun 6 §:ään ja voi johtaa siihen, että huoneisto otetaan yhtiön hallintaan yhtiökokouksen päätöksellä. Varoitus toimitetaan haastemiehen välityksellä ja sen toimittaminen aloittaa juridisen prosessin. Prosessi voidaan keskeyttää, jos varoituksen saanut lopettaa häiriön aiheuttamisen.

Parhaiten asumisviihtyvyyttä vaalitaan kunnioittamalla toisen oikeuksia ja tarvittaessa keskustelemalla asiasta häiriötä aiheuttaneen naapurin kanssa.

Takaisin