Huoneiston hoito ja remontit

Osakkeenomistajan on velvollisuus ilmoittaa huoneistossaan tehtävästä kunnossapito- ja muutostöistä. Muutostyöilmoituksen teet helpoiten kotisivuillamme kohdasta huoneiston muutostyö. Muutostyöilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, jotta se ehditään käsittelemään. Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on antanut hyväksyntänsä. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa muutos- ja kunnossapitotyötä. 

Vuoden 2016 alusta astui voimaan uusi asbestilaki ja asbestiasetus. Uudella sääntelyllä pyritään paremmin turvaamaan niin asbestin parissa työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuutta. Asbestia sisältävät materiaalit eivät ehjinä ole vaarallisia, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin haitallista. Remonteissa tulee varmistua, ettei asbestipölyä jää asuntoihin. Asbestipurku edellyttää työkohteen eristämistä ja osastointia, ja jos tilaa on vähän, huoneistosta voi joutua muuttamaan purun ja mittausten ajaksi pois. Uusi sääntely ja sen mukana tulleet lisävelvoitteet viivästyttävät niin osakkaiden kuin taloyhtiöidenkin remontteja sekä nostavat kustannuksia.

Muutokset eivät saa tuottaa haittaa rakennukselle tai muille osakkaille. Asunto-osakeyhtiölakihan edellyttää, että huoneistoa on hoidettava niin, että huoneiston käyttämisestä ei aiheudu muille haittaa.

Huoneiston parvekkeeseen tai muuten talon julkisivuun vaikuttavia muutoksia ei saa tehdä ilman yhtiön lupaa. Helpointa on kysyä asiaa huoltoyhtiöstä.

Astia- ja pyykinpesukoneet on asennutettava ammattimiehillä. Keittiön tiskiallaskaapin liitosten tiiviyttä tulee tarkkailla vuotojen havaitsemiseksi ajoissa. Tiskikoneen alle suositellaan vedenpitävää kaukaloa.

Ilmastointiventtiilien eteen ei saa asentaa rakenteita, jotka huonontavat ilman kiertoa tai estävät venttiilien tai ilmanvaihtokanavan huollon.

Muista asentaa parketin alle äänieristystä varten riittävä eristyskerros.

Korjaustöitä tekevän on muistettava järjestyssäännöissä (11 §) mainitut korjausajat. Korjauksia ei saa tehdä arkisin klo 20.00 - 07.00, viikonloppuisin (lauantai klo 18.00 - maanantai klo 07.00) eikä pyhä- tai juhlapäivinä. On kohteliasta kertoa ilmoitustaululla naapureille odotettavissa olevasta häiriöstä. Monet ovat päivisinkin kotona, ja esimerkiksi poraaminen on varsin epämieluisaa kuultavaa. Siksi suositellaan, että kunnollista poraa käytetään tehokkaasti ja yhtäjaksoisesti.

Remontoijan on itse huolehdittava remonttijätteen kuljettamisesta kaatopaikalle tai sovittava asiasta korjausurakoitsijan kanssa. Remonttijätettä ei siis saa viedä talousjätteelle varattuun paikkaan yhteisesti maksettavaksi. Jätesäiliöön kokonaan mahtuva vähäinen remonttijäte voidaan kuitenkin jättää yhtiön kuljetettavaksi.

Takaisin