Huoltoyhtiön hallinto


Louhelan Huolto Oy on merkitty kaupparekisteriin 14.4.1967 alun perin Louhelan Lämpö Oy -nimisenä. Yhtiö on ns. aluehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on kiinteistönhoito ja isännöinti Louhelassa ja sen lähialueilla. Louhelan Huolto on Vantaan vanhin toiminnassa oleva aluehuoltoyhtiö.

Yhtiön osakkeiden omistaminen on sidoksissa Louhelan alueeseen.

Tällä hetkellä huoltoyhtiön osakkeet ja äänivalta jakautuvat seuraavasti: As Oy Kaarenhaltia 34,5 %, As Oy Kaarenkeiju 25,8 %, As Oy Kaarenmäki 14,3 %, As Oy Kaarenpeikko 19,6 % ja muut 3,5 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous määrää huoltoyksikkömaksut tai hinnoitteluperusteet, joiden tulee olla kaikille osakkaille samat yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton hankkiminen, joten se ei jaa osinkoa. Mahdollisesti syntyvä voitto on kokonaan varattava tappioiden peittämiseen tai asetettava huoltoyhtiön hallituksen käytettäväksi tiettyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen.

Huoltoyhtiö ei ole solminut osakkaidensa kanssa kalenteriaikaan sidottuja kiinteistönhoitosopimuksia. Palvelun sisältö ja taso sekä huoltoyksikkömaksut päätetään vuosittain huoltoyhtiön yhtiökokouksessa. Huoltoyksikkömaksuun perustuvat palvelut tuotetaan kaikille osakasyhtiöille sisällöltään samantasoisina. ”Kiinteistötuotteiden sisältö” -nimisessä asiakirjassa luetellaan ne tehtävät, jotka kuuluvat edellä mainittuun huoltoyksikkömaksuun.

Huoltoyhtiö voi myydä kiinteistönhoito- ja isännöintipalveluitaan myös muille kuin osakasyhtiöille.

Huoltoyhtiön hallituksen valitsee huoltoyhtiön yhtiökokous, johon jokainen osakasyhtiö saa asettaa ehdokkaansa. Toistaiseksi hallituspaikoista ei ole äänestetty, vaan jokaisella osakasyhtiöllä on oma edustajansa huoltoyhtiön hallituksessa. Takaisin