Asbestikartoitus

Vuoden 2016 alusta astui voimaan uusi asbestilaki ja asbestiasetus. Uudella sääntelyllä pyritään paremmin turvaamaan niin asbestin parissa työskentelevien kuin asukkaidenkin turvallisuutta. Asbestia sisältävät materiaalit eivät ehjinä ole vaarallisia, mutta purkutyössä syntyvä pöly on erittäin haitallista.

Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922-1992. Asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja käyttö on ollut kokonaan kielletty vuoden 1994 alusta lukien. Ennen vuotta 1994 rakennettujen taloyhtiöiden huoneistoissa on saatettu käyttää asbestipitoisia aineita ja materiaaleja, kuten maalit, lakat, muovimatot, linoleum-laatat, tasoitteet, liimat, keraamiset laatat, laatta- ja saumalaastit, putkieristeet ja ilmanvaihtokanavat.

Remonteissa tulee varmistua, ettei asbestipölyä jää asuntoihin. Asbestipurku edellyttää työkohteen eristämistä ja osastointia, ja jos tilaa on vähän, huoneistosta voi joutua muuttamaan purun ja mittausten ajaksi pois. Uusi sääntely ja sen mukana tulleet lisävelvoitteet viivästyttävät niin osakkaiden kuin taloyhtiöidenkin remontteja sekä nostavat kustannuksia.

Jos osakas aikoo tehdä tai teettää huoneistoremontin, hänen tulee teettää vaadittavissa tapauksissa asbestikartoitus purettaviin materiaaleihin. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta asbestikartoituksen jälkeen.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään esim. henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan pätevyys.

Takaisin